Styrelsen

Ordförande
Claes Björkeroth
Gottåkravägen 20
claes.bjorkeroth@tetrapak.com
0733-365925

Sekreterare
Jan Nilsson
Gottåkravägen 29A
0768-55 20 22
jan.nilsson55@gmail.com

Kassör
Andreas Forsén
Gottåkravägen 15
Afq@hotmail.se
0704-884192

Ledamot
Theodor Blomkvist
0708-80 08 94
theodor@blomkvist.biz

Ledamot
Daniella Ottosson
Gottåkravägen 64a
0709-402106
daniella.ottosson@med.lu.se

Revisor
Erik Spencer
Gottåkravägen 2B
0722-35 78 80
erik.spencer7@gmail.com

Hemsida
James Palm
Gottåkravägen 1
0706-15 14 30
j@mespalm.se

Allmänt
info@gottakra.se

Skulle du vara intresserad av att sitta med i Gottåkravägens styrelse? Eller vet du någon annan på gatan som skulle tycka det är roligt? Tveka då inte att höra av dig till någon av oss i Styrelsen.