Aktuellt

Är du intresserad av att sälja din badhytt? Kontakta byalaget


PARKERINGSPLATSEN

För frågor angående ägandet av den gemensamma parkeringsplatsen. Kontakta oss med din fastighetsbeteckning så skickar vi listan till de det berör.

Blankett om nya fönster i badhytterna!

Byalaget har två stycken tält tillgängliga för alla medlemmar. För mer information och bokning, kontakta styrelsen.

Nyckel till parkeringsplatsen vid slutet av Gottåkravägen kan förvärvas hos styrelsen till självkostnadspris.