Stadgar

Gottåkravägens Byalag stadgar, antagna å ordinarie föreningssammanträde den 17 Juni 2017.

STADGAR 2017