Dokument

Protokoll från årsmötet 2020

Information om städdag och kallelse till Årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Kallelse till Årsmöte och Städdag 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Information om städdag och kallelse till Årsmöte 2018

GDPR information

Årsmötesprotokoll 2017

Fönster i badhytterna!

Städdag och årsmöte, kallelse uppdaterat

Förvaltningsberättelse 2016-2017

Budget 2017

Balans- och resultaträkning 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelse 2015-2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Badhytter
Badhyttsförteckning

Övrigt
..