Höströjarbilder, 2005

Det var en fantastisk uppslutning på årets 2:a röjartillfälle. Regnet höll sig borta under större delen av förmiddagen och redan efter ett par timmar var de planerade arbetena uförda.

– Parkeringsplatsen blev befriad från sly och gamla träd
– Badhyttstomten blev rengjord och städad
– Badhyttslänga ett blev renskrapad och förberedd för vårens målning
– Trallorna sopades

Som vanligt på Gottåkravägen, ett gott dagsverke med hårt arbete och god fika i glada vänners lag…