Aktuellt

För frågor angående ägandet av den gemensamma parkeringsplatsen. Kontakta oss med din fastighetsbeteckning så skickar vi listan till de det berör.

Blankett om nya fönster i badhytterna!

Byalaget har två stycken tält tillgängliga för alla medlemmar. För mer information och bokning, kontakta styrelsen.

Nyckel till parkeringsplatsen vid slutet av Gottåkravägen kan förvärvas hos styrelsen till självkostnadspris.