Stadgar

Gottåkravägens byalags stadgar, antagna å ordinarie föreningssammanträde den 13 Juni 2020 och bekräftade på årsmötet den 19 Juni 2021.

STADGAR