Vårstädning, 2009

Som vanligt god uppslutning på vår årliga vårstäddag som innehöll diverse ständigt återkommande arbeten såsom att lägga ut och ersätta/frilägga spänger, rengöra badhytter och röja/städa upp på badhyttstomten och vår gemensamma parkering.